Hjärtstenen

En bok för mellanåldern att läsa själv eller högläsa. Passar utmärkt att ha som samtalsunderlag vid värdegrundsarbete i skolan. Boken är utgiven på Beta Pedagog Förlag.

Hjärtstenen tar upp allvarliga ämnen som makt, klass-hierarkier, svek, utanförskap och mobbning, men den handlar också om vänskap och mod. Och om en hjärtformad sten som kanske är magisk.

När Minette kommer som ny till klassen får hon genast stor makt över Lise och hennes kompisar. Värst är det för Jossan. Lise vill säga i från men det är svårt. Om hon bara hade haft hjärtstenen skulle allt bli bra igen …