Skrivkurser

Nu kör vi!

Det här året kommer jag att ha två skrivkurser i Rosa Huset vid Rosentorget i Simrishamn.

Dels en endagskurs lördagen 20/5 som jag kallar ”Kom igång och skriv”. Kursen är en allmänt hållen kurs för den som vill lära sig mer om skrivandets verktyg och dessutom få inspiration till att börja skriva!

Dels en tvådagarskurs helgen 26-27/8 som heter ”Att skriva barnlitteratur” för den som vill fokusera på att skriva för yngre.

Mer om ”Kom i gång och skriv:” Kursen passar dig som har gått och funderat på att börja skriva skönlitterära texter men inte riktigt kommit igång. Vi gör lekfulla skrivövningar i ett tillåtande klimat, samtalar om hur man egentligen får tid till att skriva, lär oss om de
skrivverktyg som finns i en författares verktygslåda: karaktärsbeskrivningar, miljöbeskrivning, gestaltning, dramaturgi, intrig och mycket annat.

Priset för denna kurs är 1100 kr och då ingår fika på för – och eftermiddagen. Lunchen tar du med dig själv eller går ut och äter på någon av Simrishamns trevliga lunchrestauranger.

Mer om ”Att skriva barnlitteratur”: Kursen passar både den som är nybörjare och den som skrivit litegrann. Det viktigaste är att du vill lära dig mer om att skriva för barn och unga. Det är en grundläggande kurs där vi berör allt från böcker för de minsta till ungdomsböcker. Fokus kommer dock att ligga på böcker där texten är bärande element.

Målet är att få igång din skrivlust och öka dina kunskaper i att skriva för barn och unga. Vi kommer att ha teoretiska pass där vi bland annat tar upp barnbokens historia, skrivandets olika verktyg och barnperspektivet. Enkla responsövningar och samtal utifrån givna
frågeställningar är också en viktig del. Tillsammans ska vi ringa in vad som egentligen gör en bra barnbok bra och framförallt ska vi lämna kursen med stärkt självförtroende och en känsla
av att vilja fortsätta skriva!

Priset för denna kurs är 2200 kr och då ingår fika på för – och eftermiddagen. Lunchen tar du med dig själv eller går ut och äter på någon av Simrishamns trevliga lunchrestauranger.

Bokning: Du bokar kurserna genom att skicka ett mail till mig: post@ingridjonsson.com

Info: För mer info om kurserna ring: 0737-594939

OBS: Vid anmälan kommer jag att be dig att betala in en anmälningsavgift, om det inte är nära inpå kursen för då betalar du hela summan med en gång. Hur du betalar berättar jag om i
mitt mailsvar till dig. I och med att du betalat anmälningsavgiften blir anmälan bindande.

Om du måste avboka kursen kommer avbokningskostnad att tas ut. Storleken på denna är beroende på när man avbokar.

Gruppstorlek: Max tio personer/kurs. Boka i god tid!

Röster från deltagarna på kurserna sommaren – 22:

”Du vägleder fint, icke dömande, lyfter oss, tror på oss”

”Responsen och läsa för varann – guld värt”.

”Jag har fått hjälp att komma mycket längre i skrivandet med att levandegöra med gestaltning, dramaturgi, sinnen med mera.”

”Kursledaren var jättebra, ambitiös, kunnig och oerhört generös. TACK!”

”Upplägget var kanon. Lite blandning och inte tråkigt. Spännande och inspirerande.”

”Mitt självförtroende har ökat”.

”Väldigt nöjd med kursen i helhet”.

”Kul med många skrivövningar som fick i gång kreativiteten.”

”Fantastisk lärare, Ingrid. Pedagogisk och entusiastisk.”

”Trivsamt och positivt klimat”.

Givetvis är du välkommen med dina frågor och funderingar! Maila mig på: post@ingridjonsson.com